Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2008

Πρωτοχρονιά

"Ω, ψυχή μου, μην ποθείς την αθάνατη ζωή...μονάχα εξάντλησε τον αγρό του μπορετού"

Πίνδαρος, 3ο Πυθικό